Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

Arbeidet med fasadeplatene er no ferdig. Montering av leddlys i fasaden er også på det nærmeste ferdig. 

Innflytting vil skje i februar og ca. 1. mars 2021 vil huset vere klart til bruk og leigetakarane har flytta inn. 

Utvendig så er det arbeid med allmenningen - området rundt huset som no pågår.  

Sjå her for oppdaterte bilete av framdrifta. 

Dronefilmane er tatt av Altifilm AS.