Samarbeidsutvalet for Nordhordland

Samarbeidsutvalet (SU) er den sentrale møtearena for samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetenesta for kommunane i Nordhordland, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og representanter fra brukerutvalget ved HDS og Helse Bergen.

Utvalets hovudfunksjon er å ivareta og videreutvikla eit godt fagleg og organisatorisk samarbeid mellom tenestene.

Utvalet har ansvar for å:

  • Oppfølging av gjeldande samarbeidsavtalar
  • Planlegge pasientflyt, kvalitet og kapasitet
  • Prosedyrar for prioritering og samhandling


Utvalet skal ivareta og følje opp underordna avtaler, kan utvikle og styre nettverk, felles prosjekt, konkrete samarbeidstiltak osv. Dette skal skje gjennom etablering av gode og klare rammer, rutinar og retningsliner for ansvarsfordeling og pasientflyt, så vel som for overføring og utveksling av kompetanse.

Her finn du oversikt over medlemmer i utvalet.
Tord Moltumyr, kommuneoverlege i Meland er for tida leiar for utvalet.
 

Møteplan 2019 - Samarbeidsutvalet i Nordhordland (SU NH):
 Møte 1-2019: 22. februar       SU NH Referat 22. februar          
 Møte 2-2019: 24. mai    SU NH Referat 24. mai
 Møte 3-2019: 20. september           
 Møte 4-2019: 6. desember  

 

 

 

 


 


Referat frå tidlegare møter:

2018: 
Møte 4-2018 Referat 07.desember
Møte 3-2018 Referat_19.september
Møte 2-2018 Referat 14.mai 
Møte 1-2018 Referat_23.februar

2017: 
Møte 4-2017 Referat 14.desember
Møte 3-2017 Referat 27. september
Møte 1-2017 Referat 23.februar
Møte 2-2017 Referat 23.mai