Prosess - status

Status

Planprogrammet er no vedteke av IKPU i møte 21.06.2021. 

I høyringa til planprogrammet vart det også bedt om konkrete arealinnspel. Arbeidet med å sjå på dei og kunnskapsgrunnlaget vil starte no. Asplan Viak er leigd inn for å hjelpe oss med arbeidet.