Perioderapport 2016 - 2019

Nordhordland Utviklingsselskap IKS


Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) har utarbeida ein perioderapport for perioden 2016 - 2019.

Skjermbilde_rapportfront.pngRapporten oppsummerer aktiviteten i NUI, som i perioden særskild har jobba med:

 • Tilrettelegging og gjennomføring av møter i Regionrådet, underutval og​ diverse
  administrative nettverk  
 • ​Region Nordhordland Helsehus
 • Nordhordland biosfæreområde og tilknytta prosjekt som ull, SHAPE,
  Smaken av Nordhordland​ og
  Jordmassar - ta vare på matjorda!  
 • ​IKT-strategi og utvikling
 • ​Samhandling i helsesektoren
 • Samarbeid i randkommunane
 • ​Sekretariatsfunksjon for kontrollutval
 • ​Etablerarhjelp
 • ​Kompetanseutvikling i Nordhordland​
 • ​Interkommunal nærings- og samfunnsplan
 • ​Ny organisering av reiseliv i Nordhordland
 • ​Vassområde Nordhordland
 • ​Nordhordlandspakken

Me vonar at ein gjennomgang av rapporten vil gje eit godt bilete av den mangslungne og omfattande aktiviteten selskapet har vore engasjert i for denne perioden.

Nordhordland Utviklingsselskap IKS - Perioderapport 2016 - 2019