Styringsdokument

Regionrådet Nordhordland er eit politisk samarbeidsorgan for kommunane Alver, Austrheim, Gulen, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal.

Vedtekter for Regionrådet Nordhordland:

 

Region Nordhordland IKS (tidlegare Nordhordland Utviklingsselskap IKS) arbeider i samsvar med det politiske organet Regionrådet Nordhordland sitt føremål.

Selskapsavtale: