Styringsdokument

Regionrådet Nordhordland er eit politisk samarbeidsorgan for kommunane Austrheim, Gulen, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Vedtekter for Regionrådet Nordhordland:

 

Region Nordhordland IKS (tidlegare Nordhordland Utviklingsselskap IKS) arbeider i samsvar med det politiske organet Regionrådet Nordhordland sitt føremål.

Selskapsavtale:

 

Strategisk plan vedtatt i 2009: