UTKANTKONFERANSEN 2018

Tema: Helseberedskap, rekruttering av legar og legevakt i utkantkommunar

Måndag 5.februar var omlag 85 representantar frå kommunar, sjukehus og næringsliv frå Hordaland og Sogn og Fjordane, kommunar i Troms, Helse og omsorgskomiteen på Stortinget, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, KS med fleire samla til UTKANTKONFERANSEN 2018.

Tema for samlinga var helseberedskap, rekruttering av legar og legevakt.

07. februar 2018

Samhandling i helsesektoren

Dette prosjektet er knytt til Regjeringa si omfattande samhandlingsrefom. Prosjektet har som mål å videreutvikle interkommunalt samarbeid, og samarbeidet med spesialhelsetenesta om helsetenester i Nordhordland.

03. juli 2015