Prosess

Planprogram

Det vert jobba med planprogrammet. 

Planen er at det Interkommunale planutvalet vedtek planprogrammet i sitt møte fredag 26.02. Det vil da bli lagt ut for offentleg ettersyn. Da starter ein høyringsprosess.