Organisering

Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) er eigd av kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Representantskapet for NUI består av eigarrepresentantar som kommunestyra sjølv har oppnemnt, jf. § 6 i lov om interkommunale selskap. Representantskapet vel eit uavhengig styre, og handsamar mellom anna selskapet sitt rekneskap og budsjett. 

Styret - Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Styret i Region Nordhordland - Nordhordland Utviklingsselskap IKS:

Håkon Matre (styreleiar)
Kari Torkildsen Utkilen (nestleiar)
Arnhild Kjellevold (medlem)
Leif Taule (1. vara)
Aashild Halland (2. vara)

 

Regionrådet Nordhordland

Regionrådet Nordhordland er det strategiske organet som legg føringar for aktiviteten i Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Rådet er sett saman av ordførarane i dei ni medlemskommunane. Rådmennene har møte- og talerett.

Regionrådet Nordhordland 2015- 2019
Ordførarar Rådmenn Kommune
Karstein Totland (leiar) Svein Helge Hofslundsengen Masfjorden
Per Lerøy (nestleiar) Liv Løvvik Austrheim
Jon Askeland  Jarle Landås Radøy
Jarle Skeidsvoll Ingvild Hjelmtveit Osterøy
Astrid Aarhus Byrknes Ørjan Raknes Forthun Lindås
Øyvind Oddekalv Martin Kulild Meland
Tom Kristian Thorsen Jo Bjarte Tømmerbakke Modalen
Hallvard Oppedal Reidun K. Halland Gulen
Stian Herøy Nils Moldøen Fedje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtereferat

 

Underutval

Tips ein ven Skriv ut