Organisering

Region Nordhordland IKS (tidl. Nordhordland Utviklingsselskap IKS) er eigd av kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal. Representantskapet for RNI består av eigarrepresentantar som kommunestyra sjølv har oppnemnt, jf. § 6 i lov om interkommunale selskap. Representantskapet vel eit uavhengig styre, og handsamar mellom anna selskapet sitt rekneskap og budsjett. 

Styret

Styret i Region Nordhordland IKS:

Håkon Matre (styreleiar)
Kari Torkildsen Utkilen (nestleiar)
Arnhild Kjellevold (medlem)
Leif Taule (1. vara)
Aashild Halland (2. vara)

 

Regionrådet Nordhordland

Regionrådet Nordhordland er det strategiske organet som legg føringar for aktiviteten i Region Nordhordland IKS. Rådet er sett saman av ordførarane i dei åtte medlemskommunane. Rådmennene har møte- og talerett.
 

Regionrådet 2019- 2023:

 

Ordførarar Rådmenn Kommune
Karstein Totland (leiar) Svein Helge Hofslundsengen

Masfjorden

Sara Hamre Sekkingstad (nestleiar) Ørjan Raknes Forthun

Alver

Per Lerøy Bjørnar Fjellhaug (konst.)

Austrheim

Stian Herøy ​Gjermund Hagesæter

Fedje

Hallvard Oppedal Irene Søreide

Gulen

Kjetil Eikefet Jo Bjarte Tømmerbakke

Modalen

Lars Fjeldstad Ingvild Hjelmtveit

Osterøy

Hege Eide Vik Atle Fasteland

Vaksdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtereferat