Organisering

Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) er eigd av kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Representantskapet for NUI består av eigarrepresentantar som kommunestyra sjølv har oppnemnt, jf. § 6 i lov om interkommunale selskap. Representantskapet vel eit uavhengig styre, og handsamar mellom anna selskapet sitt rekneskap og budsjett. 

Styret - Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Styret i Region Nordhordland - Nordhordland Utviklingsselskap IKS:


Håkon Matre (styreleiar)
Kari Torkildsen Utkilen (nestleiar)
Arnhild Kjellevold (medlem)
Leif Taule (1. vara)
Aashild Halland (2. vara)

Regionrådet Nordhordland

Regionrådet Nordhordland er det strategiske organet som legg føringar for aktiviteten i Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Rådet er sett saman av ordførarane i dei ni medlemskommunane. Rådmennene har møte- og talerett.


Karstein Totland, Masfjorden (leiar)
Per Lerøy, Austrheim (nestleiar)
Jon Askeland, Radøy
Jarle Skeidsvoll, Osterøy
Astrid Aarhus Byrknes, Lindås
Øyvind Oddekalv, Meland
Tom Kristian Thorsen, Modalen
Hallvard Oppedal, Gulen
Stian Herøy, Fedje
 

 

Underutval

  • Utval for helse og omsorg
  • Utval for kultur, omdømme og kunnskapsutvikling
  • Utval for næring og samfunnsutvikling
Tips ein ven Skriv ut