Organisering

Styret

Styret i Region Nordhordland - Nordhordland Utviklingsselskap IKS:


Håkon Matre (styreleiar)
Kari Torkildsen Utkilen (nestleiar)
Arnhild Kjellevold (medlem)
Leif Taule (1. vara)
Audun Stusdal (2. vara)

Regionrådet Nordhordland

Regionrådet Nordhordland er det strategiske organet som legg føringar for aktiviteten i Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Rådet er sett saman av ordførarane i dei ni medlemskommunane. Rådmennene har møte- og talerett.


Karstein Totland, Masfjorden (leiar)
Per Lerøy, Austrheim (nestleiar)
Jon Askeland, Radøy
Jarle Skeidsvoll, Osterøy
Astrid Aarhus Byrknes, Lindås
Øyvind Oddekalv, Meland
Tom Kristian Thorsen, Modalen
Hallvard Oppedal, Gulen
Stian Herøy, Fedje
 

 

Tips ein ven Skriv ut