Skjermdump:film

Digital fagsamling 13. april 2021

Tema: Jordmassar som ressurs

Skjermdump:film

Jordmassar frå problem til ressurs

Kortfilmar med døme frå Nordhordland!

08. desember 2020
Jord hender

Kandidat til nasjonal jordvernpris 2017!

Region Nordhordland er innstilt som Fylkesmannen i Hordaland si kandidat til jordvernprisen for rettleiaren "Jordmassar - frå problem til ressurs"

06. april 2017

Fersk rettleiar om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

Forsidebilde.png

 

Region Nordhordland er stolte av å presentere rettleiaren som prosjektgruppa har jobba med det siste året;

"Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda"

06. oktober 2016
Forsidebilde

Vellukka seminar og fersk rettleiar om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

Korleis nytta massar frå utbygging som ressurs for landbruk og samfunn på ein god måte for innbyggjarar og miljø? Det har vore hovudproblemstillinga som prosjektgruppa i prosjekt "Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda" har jobba med det siste året.

04. oktober 2016