Kart 3 K kommunene

Historisk vedtak - Ja til å byggja ein ny kommune

Onsdag 22. juni vedtok kommunestyra i Lindås, Meland og Radøy at dei vil byggja ein ny kommune frå 2020.

21. juni 2016

Intensjonsavtale - kommunesamanslåing er underteikna

Intensjonsavtale om samanslåing av kommunane Lindås, Radøy og Meland er underteikna av forhandlingsutvala. Kommunestyra skal 22. juni sei Ja eller Nei om å søka om samanslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringa vil våren 2017 leggja fram ei sak for Stortinget om kommunestrukturen.
Dersom det vert Ja 22. juni vil arbeidet med samanslåinga starta opp til hausten sjølv om Stortinget ikkje har gjort eit endeleg vedtak.
Intensjonsavtale Meland. Radøy og Lindås endeleg 08.06.16.pdf

09. juni 2016

Ja eller Nei til kommunesamanslåing

Her er det oppsumert resultatet av innbyggarundersøking og folkeavstemming.

 

25. mai 2016

Opinionsundersøking - kommunestruktur - Lindås, Radøy og Fedje

Kommunanne Fedje, Lindås og Radøy har gjennomført ein opinionsundersøking om kommunestruktur.

På spørsmålet om du vil at din kommune skal vera med å danna ein ny og større kommune så er det følgjande svar:

Lindås - 69 % Ja, 26 % Nei og 4 % Veit ikkje
Radøy - 51 % Ja, 42 % Nei og 7 % Veit ikkje
Fedje - 15 % Ja, 83 % Nei og 2 % Veit ikkje 
 

20160524_Nordhordland mai 2016_Lindås Fedje Radøy_rapport.pdf

 

23. mai 2016

Kommunereform

Regjeringa og Stortinget har gitt kommunane i oppdrag å sjå på kommunestrukturen ved å ta ein prat med nabokommunen(ane). I Nordhordland har kommunestruktur vore tema lenge, også før desse signala frå sentralt hald kom. Meland, Radøy og Lindås har kome fram til ein intensjonsavtale og no vil ein sjå på om der er grunnlag for å få til ein kommune der alle kommunane i Nordhordland er med.

03. juli 2015