Kart

Ved å klikka på linken under får du fram eit temadata-kart som blant anna viser plandata, krinsar, vassdrag, næringsområde og kulturminne i Nordhordland. Kartet er under utvikling og får stadig fleire data lagd inn:

http://nordhordland.avinet.no/default.aspx?gui=1&lang=3

 

Ved å klikka på denne linken, får du opp eit enkelt PDF-kartbilete over Nordhordland:

Kart-Nordhordland.pdf

 

 

Tips ein ven Skriv ut