Høyringsuttale: Regional plan for innovasjon og næringsutvikling

Vestland fylkeskommune har sendt ut Regional plan for innovasjon og næringsutvikling på høyring. Les høyringsuttale frå Regionrådet Nordhordland her: Høyring - Planprogram Regional plan for innovasjon og næringsutvikling.pdf

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!