Høyring til kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Regionrådet har sendt høyringsuttale til framlegg til Bergen kommune sin kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset