Etablerarfond for Bergensregionen - 2018

Mogeleg å søkje - https://regionalforvaltning.no

NB! Oppdatering 22. juni 2018: Midlane for 2018 er tildelt og det er no sett stopp for å søkje på denne ordninga til nye midlar er løyva.

Tilskotet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og økonomi.

Bergensregionen omfattar kommunane Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Fusa, Gulen, Masfjorden, Lindås, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Voss og Øygarden. Etablerarfondet for Bergensregionen er på til saman 1 968 000 kroner.

Aktuelle søkjarar

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

 

Kor kan eg søke:

Søknaden må registrersat elektronisk på  https://regionalforvaltning.no

Meir info i dette notatet.

27. februar 2018
Nordhordland

Etablerarfond for Bergensregionen - midlene er no brukt opp for 2017

Totalt er det no løyvd om lag 3,1 mill kr til 63 ulike prosjekt i 2017 og midlane er no brukt opp.

Det er difor ikkje grunnlag for å sende inn nye søknader.

Det er budsjettet for 2018 som bestemmer om ordninga vil fortsette. 

08. juni 2017

Etablerarhjelp

Region Nordhordland ønskjer folk med idear og pågangsmot til å starte nye verksemder hjarteleg velkommen!

 

03. juli 2015