Nordhordland

Etablerarfond for Bergensregionen - midlene er no brukt opp for 2017

Totalt er det no løyvd om lag 3,1 mill kr til 63 ulike prosjekt i 2017 og midlane er no brukt opp.

Det er difor ikkje grunnlag for å sende inn nye søknader.

Det er budsjettet for 2018 som bestemmer om ordninga vil fortsette. 

08. juni 2017

Etablerarhjelp

Region Nordhordland ønskjer folk med idear og pågangsmot til å starte nye verksemder hjarteleg velkommen!

 

03. juli 2015