nordhbroen_cropped_1151x597

Etablerarfond for Bergensregionen - 2019

Mogleg å søke om etablerarstøtte

Hordaland fylkeskommune har løyvd 2,0 mill kr til etablerarfond for Bergensregionen no for 2019. Søknadane vil bli hansama fortløpande.

Etablerarhjelp

Region Nordhordland ønskjer folk med idear og pågangsmot til å starte nye verksemder hjarteleg velkommen!