Dokument og lenkjer

Her er dokument og lenkjer til andre nettsider som kan vere nyttige.

Intensjonsavtalen

Her er intensjonsavtalan mellom Lindås, Radøy og Meland - underteikna av forhandlingsutvalet 8. juni. Den går no vidare til kommunestyret 22. juni. Der skal kommunestyra ta stilling til om dei skal søkja om å verta ein kommune frå 01.01.2020.
Intensjonsavtale Meland. Radøy og Lindås endeleg 08.06.16.pdf


Intensjonsavtale Nordhordland kommune 01.03.2016.pdf

Informasjonsbrosjyra
Sjølv om den gjeld bare for tre kommune samanslåinga så er den sopass generell at den lesast av alle.
Brosjyre - Ny komme - Meland, Lindås og Radøy.pdf

Utgreiingar og rapportar - for Nordhordland
Nordhordland KMD rapport 16.03.2016.pdf
Rapport 2015.pdf
2013.06.17 Telemarksforsking - Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland.pdf
2013.12.20 Telemarksforsking - rapport kommunestruktur Nordhordland fase 2.1.pdf
 Notat - konsekvens nytt inntektssystem inkl endring utgiftutgjevning.pdf
  

Lenkjer til andre sider

 


 

 

Tips ein ven Skriv ut