Ullveka 2016 for store og små!

Ullveka
Frå 21. til 30. oktober kan ein delta på årets kanskje varmaste veke; Ullveka`16
17. oktober 2016

Statsbudsjettet og kommuneøkonomien i Nordhordland

Veksten i dei frie inntektene er forventa å bli lågare for kommunane i Nordhordland enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Modalen og Fedje...
07. oktober 2016

Fersk rettleiar om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

  Region Nordhordland er stolte av å presentere rettleiaren som prosjektgruppa har jobba med det siste året; "Jordmassar frå problem ti...
06. oktober 2016

Vellukka seminar og fersk rettleiar om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

Korleis nytta massar frå utbygging som ressurs for landbruk og samfunn på ein god måte for innbyggjarar og miljø? Det har vore hovudproblemstilli...
04. oktober 2016

Tempen på Nordhordland

Skatteinntektene til kommunane i Nordhordland viser ein svakare vekst enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Gulen. Arbeidsledigheten i ...
23. september 2016
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen