Kompetanse og utdanning i Nordhordland: Strukturer, samarbeid og erfaringar fra regionen

UiB

Rapport

Den ferske rapporten "Kompetanse og utdanning i Nordhordland: Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen" er utarbeida på oppdrag for Nordhordland Næringslag og Nordhordland Utviklingsselskap IK...
22. mars 2019

Reiselivsutvikling i fokus

Foto: Tobby Sander Den siste tida har vore særs inspirerande for reiselivsutviklinga i Nordhordland. I går var matprodusentar og kokkar saml...
22. mars 2019

UTKANTKONFERANSEN 2019

Årets tema: Ungdommen vår - ein viktig ressurs no og i framtida!

Tid og stad: 1. april kl. 09.00 - 15.00, STRILATUN, Seim i Lindås kommune. Påmelding: Fyll inn påmeldingsskjema her. Påmeldingsfrist 26.03.201...

Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen

Byggjeprosessen av Region Nordhordland Helsehus er i gong. Januar 2019 starta grunnarbeidet på tomta i "hjarta" av Knarvik.  Sprengingsarbeide...
14. februar 2019

Etablerarfond for Bergensregionen - 2019

Mogleg å søke om etablerarstøtte

Hordaland fylkeskommune har løyvd 2,0 mill kr til etablerarfond for Bergensregionen no for 2019. Søknadane vil bli hansama fortløpande.
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen