Stillingsutlysing: Driftsleiar til Region Nordhordland Helsehus!

Helsehus
Som driftsleiar vil ein få ansvar for drift og veldikehald av bygget, herunder tekniske anlegg med tilhøyrande serviceavtalar, og andre avtalar som regulerer drifta av bygget. 
05. september 2019

Nattevandring til Håøytoppen 20. september!

- bli med på ein magisk tur saman for berekraftsmåla

Felles avmarsj kl. 20.15 frå Håøy (grasplenen) mot toppen.
30. august 2019

Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

Byggjeprosessen av Region Nordhordland Helsehus er i gong. Januar 2019 starta grunnarbeidet på tomta i "hjarta" av Knarvik.  Støypinga starta ...
14. februar 2019

Strategi for Nordhordland Biosfæreområde

Velkommen til Idémyldring og verkstad

Lurar du på kva Nordhordland biosfæreområde eigentleg er, og kva det kan bety for din region? Kva er viktig for å sikre ei god berekraftig utvikl...
27. august 2019

Markering av at Region Nordhordland er eit UNESCO Biosfæreområde

No startar jobben!

I andre halvdel av september vert det 'biosfæreveker' i Region Nordhordland. Vi planlegg opninga av Nordhordland Biosfæreområde, den skal bli far...
12. juli 2019
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen