UTKANTKONFERANSEN 2018

Tema: Helseberedskap, rekruttering av legar og legevakt i utkantkommunar

«Utkantlegane» i Modalen og Masfjorden, Nordhordland Utviklingsselskap IKS og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin inviterar til konferanse måndag 5.februar på Nordhordland Folkehøgskule. 
15. januar 2018

Skatteinntektene - aukar mindre i Nordhordland enn i landet

Skatteinntektene aukar med 4 %. i kommunane  i 2017 til og med oktober. Bare Osterøy her i regionen har ein større vekst. Dei andre kommunane lig...
04. desember 2017

Arbeidsledigheten går ytterlegare ned

Arbeidsledigheten går ytterlegare ned. I Nordhordland er den no på 2,2 %, litt lågare enn for landet totalt (2,3).  Arbeidsledigheten har i...
01. desember 2017

Biosfæreprosjektet på NRK Radio

No kan du høyre om Biosfæreprosjektet på radio! I programmet 'Naturens verden' i NRK P1 var dette hovudinnslaget i sendinga som var på søndag 24....
20. september 2017

Invitasjon til Informasjonsmøte om prosjektet 'Heilskapleg forvalting av landskapet'

Kystskogbruk og ope landskap i Nordhordland

Landbrukskontor og landbruksorganisasjoner / faglag vert invitert til å få informasjon om prosjektet og ei pilotsatsing for korleis for landskaps...
21. august 2017
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen