Frå ord til handling. Oppsummering frå Arbeidssmia er klar

Hele salen sdg mål

Samlinga på 'Day Zero', Universitetet i Bergen

No er oppsummeringa frå den store arbeidssmia klar. 5. februar var omkring 80 engasjerte menneske samla på det Akademiske Kvarter for å dele idear og gje konkrete innspel til korleis Nordhordland UNES...
20. mai 2020

Sjøaurekartlegging i Nordhordland

Har du eit sjøaurevassdrag du ønskjer å ta vare på?

Nordhordland vassområde har fått midlar hjå Miljødirektoratet til kartlegging av sjøaure i perioden 2020-2021. Sjøauren i Nordhordland er lite ka...
18. mai 2020

Regionrådet har bedt om møte med statsminister Erna Solberg og samferdsleminister Knut Arild Hareide

Målet for møtet er at det vert sett av midlar til å få det norske fagmiljøet innan subseaoperasjonar til å vurdera alternativ til tildekking av U...
15. mai 2020

Høyringsutkast: Strategi for Nordhordland UNESCO Biosfæreområde 2020 - 2024

Gje innspel innan 15. juni 2020

Strategidokumentet peiker på mål, fokusområda og strategiane som biosfæreområdet skal arbeide etter dei neste 4 åra. Vi ønskjer oss innspel til d...
29. april 2020

1-2-3 Etablering - Digitalt kurs

Etablerersenteret tilbyr nettbasert sjølvstudium.
29. april 2020
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!