UNESCO sitt Biosfæreprogram 50 år!

MAB 50 år

Feiring med webinar 21.juni

Følg Universitetet i Bergen sitt webinar i samband med feiringa av at UNESCO sitt biosfæreprogram "Man and the Biosphere" (MAB) er 50 år. 
17. juni 2021

"Sykle til jobben" - kampanje i Alver kommune - og i heile Norge

20. april til 18. juni går den største aktivitetskampanjen i Norge - Sykle til jobben-kampanjen, av  stabelen.  Alver kommune er med i Miljølø...
14. april 2021

Arena Nordhordland

Kva skjer i Nordhordland? Vi gir deg ei oppdatering på dei viktigaste sakene. Følg med på sendinga måndag 22. mars!
18. mars 2021

Invitasjon til reiselivsmøte

- dette har corona endra for alltid...

18. mars inviterer vi til digitalt reiselivsmøte for næringsliv, offentleg sektor og andre interesserte i Nordhordland, Gulen og Solund. Visit ...
10. mars 2021

Planprogram for Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland – offentleg ettersyn - innspel til arealbruk for sjøområda

Det er to ting som vert etterspurt i denne høyringa: Innspel og kommentarar til sjølve planprogrammet Innspel til planinnhald/arealbruk ...
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!