Høyring til kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Regionrådet har sendt høyringsuttale til framlegg til Bergen kommune sin kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset
18. oktober 2021

Sammen for et sterkere reiseliv

Regional Reiselivskonferanse på Frekhaug Folkehøgskole 28. oktober

Hvorfor blir samarbeid mellom bedrifter i bygd og by viktigere enn før når reiselivet skal gjenreises etter koronakrisen? Hvordan forventer regio...
01. oktober 2021

Landbruk er eit høgt verdsett naturgode i Nordhordland UNESCO biosfæreområde!

Dei første resultata frå Naturgodeundersøkinga er her.

No kan vi publisere dei første resultata frå spørjeundersøkinga om naturgode i biosfæreområdet. Undersøkinga vart gjennomført våren 2020 av Alici...
17. september 2021

Høyring til Regional transportplan Hordaland 2022 - 2033

Regionrådet har avgitt høyringsuttale til Regional transportplan 2022 - 2033. 
15. september 2021

Den nasjonale Jordvernprisen for 2021 er i dag tildelt Austrheim og Alver kommune saman med Norsk Landbruksrådgiving Vest!

Me gratulerer og er stolte av det gode arbeidet desse aktørane har gjort over lang tid. Eit av hovudtiltaka har vore prosjektet «Jordmassar frå p...
02. september 2021
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!